• Naprawiono możliwość zmiany cen podczas korzystania z endpointu API Stockup/Correction
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed zapisaniem rekordów z usuniętą wartością NULL oraz wyświetlaniem NULL w Chmurze
  • Poprawiono optymalizację raportów sprzedażowych generowanych w POS
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed wysłaniem nieistniejącego table-id dla endpointu API Create order
  • Naprawiono response info dla POS Action Service w wypadku niedostępnej kasy – pownien pokazać się status code 404