Innowacje:

 • Dodano opcje szybkiego tworzenia nowego produktu podczas korzystania z zakładki Zmagazynuj
 • Dodano ID transakcji płatniczych (przy płatności kartą) w eksportach dokumentów
 • Dodano opcję duplikowania Pracownika wraz z jego uprawnieniami w zakładce Pracownicy
 • Usprawniono wyświetlanie statusu urządzeń kasowych w zakładce Podsumowanie
 • Dodano nowe raporty Utargi sprzedawcy w zakładce Zestawienia
 • Dodano kolumny Kategoria oraz ID kategorii do opcji eksportu do pliku Excel Stanów magazynowych
 • Dodano filtr Sprzedawca do zestawień Dokumenty, Faktury, Faktury VAT, Kontrolna deklaracja VAT oraz Spis stawek VAT w zakładce Zestawienia sprzedaży

 

Korekty:

 • Poprawiono błędy w obliczeniach Razem VAT w Wykaz utargu eksportowanym do pliku PDF w zakładce Utarg
 • Naprawiono błąd polegający na tworzeniu nowych Etykiet podczas korzystania z opcji Edytuj Zbiorowo w zakładce Produkty
 • Poprawiono pokazywanie częściowo anulowanych zamówień w zakładce Zmiany
 • Naprawiono błąd duplikowania EAN/PLU podczas importu produktów