Innowacje:

 • dodano nową funkcjonalność zarządzania wieloma sprzedawcami w jednej aplikacji Dotykačka;
 • dla opcji Zwróć towar do magazynu widocznej podczas anulowania rachunku zostaje teraz zapamiętany ostatni wybór;
 • dodano zaokrąglenia do właściwej sekcji zestawienia VAT
 • dodano zabezpieczenie przed przetwarzaniem powielonych komunikatów API podczas korzystania z biblioteki POS Action Service;
 • usprawniono funkcję rozdzielenia rachunku pozwalając na wykonanie części płatności kartą płatniczą, a części elektronicznym bonem żywnościowym, jeżeli jest podłączony terminal płatniczy;
 • zmieniono układ wydruku raportu zmianowego drukarki fiskalnej;
 • dodano możliwość druku powiększonego numeru zamówienia;
 • zwiększono zakres wsparcia kodów kreskowych poprzez zastąpienie biblioteki ZXing biblioteką ZBar;


 Korekty:

 • dodano zachowywanie ostatniej ceny zakupu netto produktu podczas usuwania archiwalnych przesunięć magazynowych;
 • wyłączono ponowne wczytywanie spisu pozycji bo wybudzeniu urządzenia ze stanu uśpienia;
 • poprawiono działanie aplikacji by zapobiegać jej zawieszaniu w przypadku  korzystania z większej ilości ukrytych produktów;
 • dodano opcję ustawienia specjalnych stawek VAT podczas korzystania z funkcji “Zastąp urządzenie”;
 • dodano obsługę błędu 4001 dla biblioteki POS Action podczas dodawania przez API produktu z nieprawidłowym productid;
 • poprawiono działanie opcji „Uwzględnij także niewidoczne pozycje podczas wyszukiwania” w Ustawieniach Widoku;
 • poprawiono błąd w ustawieniach skali numerycznej dokumentów;
 • poprawiono stabilność działania aplikacji;