Innowacje:

• Dodano Stan Kasy do Podsumowanie – pokazuje stan sprzedaży dla konkretnej kasy i otwartej zmiany z      podziałem na rodzaj płatności

• Dodano możliwość eksportu do pliku xls/csv produktów po kolumnach EAN/PLU oraz ID Produktu

• Do raportu Wystawione Dokumenty został dodany Filtr Rodzaj Płatności

• Dodano opis błędów podczas edycji Planu Cenowego i Happy Hours

 

Korekty:

• Poprawiono zapis ceny zakupu podczas korzystanie z funkcji kopiowanie stanów magazynowych

• Poprawiono wyświetlanie ceny zakupu w historii Magazynu

• Poprawiono wpisywanie etykiet z podkreśleniem 

• Poprawiono wyświetlanie ilości przyjętej w dostawie przy aktualizowaniu istniejących pozycji faktur

• Poprawiono wyświetlanie danych analitycznych w przypadku gdy Kategorie nie są unikalnymi nazwami       

• Naprawiono działanie opcji Pokaż do wyświetlania grupy rabatowej w menu głównym

• Naprawiony widok faktur dla firm których REGON zaczyna się od 0