UWAGA Aby uzyskać odpowiedzi na pytania o integrację z API Dotyčki należy wysłać maila na wsparcie@dotykacka.pl


Biblioteka instrukcji API 1.0 oraz playground Dotykački znajduje się tutaj 

Biblioteka PHP dostępna jest tutaj

Do integracji swoich aplikacji należy wygenerować Token Uwierzytelniający. Aby tego dokonać należy zalogować się na swoje konto w Chmurze Dotykački i przejść do zakładki Ustawienia Konta
aby skorzystać z opcji Zarządzanie tokenem APIGdy tylko wygenerujesz token przy pomocy przycisku Dodaj , wyświetli się strona z zestawieniem praw do Dotykački w chmurze. W domyślnych ustawieniach, każdy nowy token ma przyporządkowane wszystkie uprawnienia. Wygenerowany token można usunąć przy pomocy przycisku Deaktywuj , klikając w ikonę pokazać jego właściwościUprawnień tokena nie można później zmienić. Zostają zdefiniowane tylko podczas tworzenia tokena. W celu zmiany praw należy utworzony token usunąć i dodać nowy z aktualnymi prawami.

Prawa są wyświetlane w grupach, przy pomocy przycisków grupy praw rozwiniesz lub zwiniesz, przyciskami aktywujesz lub dezaktywujesz wszelkie prawa dla utworzonego tokenu. Do notatki można dodać krótki opis tokena. Nowy token zapisz za pomocą przycisku Utwórz .

 

 

 

Logowanie się do API: należy skorzystać z serwisu OAuth 2 który dokładniej jest opisany tutaj

Na stronie w zakładce OAuth2 Login Service opisane są instrukcje do pobierania Tokena API:

Get API Token /oauth/get-apitoken

  • W Body object  należy wpisać polecenie username=[user-email]&password=[user-password]&appid=touchpo gdzie user-email to login użytkownika Chmury a user-password to hasło dostępu do Chmury
  • W odpowiedzi na Get API-token otrzymamy przykładową odpowiedź

 

Api-token login /oauth/login/apitoken

  • W Basic Authentication należy wybrać touchpro
  • W Body object należy wpisać polecenie grant_type=password&username=[user-token]&password= gdzie user-token to apiToken pobrany poprzez Get API Token
  • W odpowiedzi otrzymamy przykładową odpowiedź
     

UWAGA access token jest ważny tylko 6 minut dlatego najlepiej generować go przed każdorazowym wywoływaniem nowej metody API

Do testowania operacji możliwych do przeprowadzenia poprzez API można korzystać z konta testowego do którego logujemy się na następujące dane:

URL https://admin.dotykacka.cz/login
Login: demo@dotykacka.cz
 Password: touchpo_84406

czyli poprzez polecenie "username=demo@dotykacka.cz&password=touchpo_84406&appid=touchpo" otrzymamy API-token do konta testowego


UWAGA W przypadku otrzymania błędu 401 czyli Unauthorized należy wygenerować nowy Access-Token zamiast ponawiać zapytanie. Pozwoli to uniknąć zablokowania połączenia z API dla danego konta

 

Biblioteka instrukcji i endpointów API składa się z następujących kategorii:

Branches Service

Category Service

Customer Service

Employee Service

OAuth2 Login Service

POS action service

Product Service

Reservation Service

Sales Service

Stock Service

Suppliers Service

Tableseats Service

Tag Service

Warehouse Service