Ustawienia zależą od wybranego połączenia tabletu. Wybierz odpowiednią część w zależności od tego, czy tablet Dotykačka jest podłączony kablem Ethernet lub za pośrednictwem Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi 

1.Otwórz ustawienia systemu Android (otwórz górny pasek i kliknij koło zębate).

2.Wybierz pozycję Wi-Fi.

3.Przytrzymaj dłużej palcem nazwę sieci, do której aktualnie podłączona jest kasa i wybierz Modyfikuj sieć.

4.Włącz Opcje zaawansowane, ustaw Proxy - brak, Ustawienia IP - Statyczny.

5.W polu Adres IP wprowadź wybrany adres IP kasy, ustaw długość prefiksu sieci na typowe 24 (jeśli maska sieci na routerze to 255.255.255.0), bramę (Gateway) zgodnie z ustawieniami routera (to adres IP routera). Serwery DNS ewentualnie określ w ustawieniach routera (najczęściej w zakładce Status » WAN). Alternatywnie można wpisać DNS 1: 8.8.8.8 a DNS 2: 8.8.4.4.

6.Sprawdź i zapisz ustawienia.

Połączenie kablem Ethernet

1.Otwórz ustawienia systemu Android (otwórz górny pasek i kliknij koło zębate).

2.Wybierz opcję Więcej i następnie wybierz Ethernet.

3.Wybierz tryb Ethernet IP i ustaw statyczny IP (static).

4.W polu Adres IP wprowadź wybrany adres IP kasy, maskę sieci (subnet mask) zgodną z ustawieniami routera (domyślnie to 255.255.255.0), bramę (gateway) zgodnie z ustawieniami routera (to adres IP routera). Serwery DNS ewentualnie określ w ustawieniach routera (najczęściej w zakładce Status » WAN). Alternatywnie można wpisać DNS 1: 8.8.8.8 a DNS 2: 8.8.4.4 lub wskazać adres IP rutera (taki sam jak brama domyślna - gateway).

5.Sprawdź ustawienia i kliknij PODŁĄCZ.


Instrukcję ograniczania zakresu adresów IP routera znajdziesz tutaj