Ustawienia zależą od wybranego połączenia tabletu. Wybierz odpowiednią część w zależności od tego, czy tablet Dotykačka jest podłączony kablem ethernet lub za pośrednictwem Wi-Fi.

Kasa połączona za pośrednictwem Wi-Fi 

1.Otwórz ustawienia systemu Android (otwórz górny pasek i kliknij koło zębate).

2.Wybierz pozycję Wi-Fi.

3.Przytrzymaj dłużej palcem nazwę sieci, do której aktualnie podłączona jest kasa i wybierz Edytuj sieć.

4.Włącz Więcej możliwości, ustaw Proxy - brak, Ustawienia adresu IP - Statyczny.

5.W polu Adres IP wprowadź wybrany adres IP kasy (ustawiony w terminalu), ustaw długość prefiksu sieci na typowe 24 (jeśli maska sieci na routerze to 255.255.255.0), bramę (Gateway) ustaw tak samo jak w terminalu (to adres IP routera). Serwery DNS ewentualnie określ w ustawieniach routera (najczęściej w zakładce Status » WAN).
clip0276 

6.Sprawdź i zapisz ustawienia.

Kasa połączona kablem ETHERNET

1.Otwórz ustawienia systemu Android (otwórz górny pasek i kliknij koło zębate).

2.Wybierz opcję Dalej i następnie wybierz Ethernet.

3.Wybierz tryb Ethernet IP i ustaw statyczny IP.

4.W polu Adres IP wprowadź wybrany adres IP kasy (ustawiony w terminalu). Bramę (Gateway) i maskę sieci ustaw tak samo jak w terminalu (adres IP i maska sieci routera) Serwery DNS ewentualnie określ w ustawieniach routera (najczęściej w zakładce Status » WAN).
clip0277 

5.Sprawdź ustawienia i kliknij PODŁĄCZ.


Instrukcję sprawdzenia adresacji IP sieci znajdziesz tutaj

Instrukcję ograniczania zakresu adresów IP routera znajdziesz tutaj