Poniższa procedura jest przykładowa i jest pokazana na przykładzie administracji routera TP-LINK. Poszczególne elementy i nazwy zakładek w interfejsie administracyjnym mogą się różnić w przypadku innych routerów. 


1_icon

Otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu podłączonym do sieci i wprowadź adres URL routera w pasku adresowym przeglądarki (najczęściej 192.168.0.1, 192.168.1.1 lub 10.0.0.1). Następnie wprowadź nazwę użytkownika (zwykle „admin”) i hasło logowania, a następnie zaloguj się do administracji internetowej routera. Sposoby sprawdzenia adresacji sieci opisane są tutaj

2_icon

W celu uzyskania informacji o sieci przejdź do zakładki Status, w której znajdziesz dane o lokalnej sieci (LAN). Potrzebny będzie adres IP routera i maska sieci.

clip0274

 

3_icon

Następnie przejdź do zakładki DHCP i ustawień serwera DHCP. Jeśli zakres adresów podanych przez serwer DHCP zajmuje całą pojemność sieci (od 1 do 255), zmodyfikuj zakres końcowy. Dokonaj zmian tak, aby uzyskać wolne adresy IP dla terminala i kasy (np. można zmniejszyć końcowy zakres adresów do xxx.xxx.xxx.230).

clip0275