UWAGA: Dotykačka i drukarka muszą być w tej samej sieci WiFi

 

1. Instalacja sterownika drukarki RONGTA RP850 

Pobierz sterownik do drukarki klikając w ten link

 • Podłącz drukarkę kablem USB do komputera
 • Podłącz zasilanie
 • Włącz drukarkę

 

Następnie uruchom instalator znajdujący się w folderze DriverInstall (1)

  

i postępuj zgodnie z poleceniami

 • Wybierz z listy rodzaj podłączanej drukarki (1)
 • Wybierz z listy port USB przez który będzie podłączona drukarka podczas konfiguracji (2)
 • Naciśnij przycisk Install (3).

 • Potwierdź instalację przyciskiem OK (1)
 • Zamknij okno krzyżykiem.

 • Naciśnij przycisk Finish (1) aby zakończyć instalację.

 

2. Sprawdzenie konfiguracji sieci bezprzewodowej

Poniżej został opisany sposób odczytania Typu zabezpieczeń i Typu szyfrowania, które będą potrzebne przy konfiguracji drukarki, a także adres IP bramy domyślnej, która również jest wymagana przy poprawnej konfiguracji.


Aby sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej musisz być do niej podłączony.


Po podłączeniu komputera do sieci WiFi kliknij w ikonkę lupy zaznaczoną na ilustracji poniżej.

 

Otworzy się okno wyszukiwania.

 • Wpisz frazę „połączenia sieciowe” w miejscu oznaczonym numerem (1)
 • Wybierz pozycję wyświetl połączenia sieciowe (2)


W otwartym oknie będziesz miał podgląd wszystkich połączeń sieciowych.

 • Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie bezprzewodowego połączenia sieciowego (1).


 • Z menu wybierz pozycję Stan (1).

 

  

 • Gdy otworzy się nowe okno kliknij w przycisk Właściwości sieci bezprzewodowej (1).

 

 

W oknie, które się otworzy przejdź do zakładki Zabezpieczenia, gdzie znajdziesz potrzebne informacje takie jak Typ zabezpieczeń (1) i Typ szyfrowania (2), które będą potrzebne w dalszej części instalacji. Kliknij OK aby zamknąć okno.

 

   

Klikając przycisk Szczegóły… otworzysz okno z informacjami dotyczącymi adresacji w sieci bezprzewodowej.

 

 Pozycja brama domyślna będzie potrzebna do konfiguracji adresacji IP drukarki.

  

3. Podłączenie drukarki do sieci WiFi

 • Uruchom z folderu PrinterTool program do konfiguracji drukarki „RongtaPrinterTool(1).

UWAGA W programie „RongtaPrinterTool” wszystkie zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku „set”. Nie używamy klawisza „Enter” na klawiaturze.

 • Wybierz USB (1) jako sposób połączenia z drukarką
 • Kliknij przycisk „Set Printer(2).

 • Zezwól na dostęp.

 • W zakładce Wifi ustaw SSID (1) (wpisz nazwę sieci WiFi)
 • Opcję Mode: (2) ustaw na „STA
 • Wybierz sposób szyfrowania (3),
 • Ustaw wcześniej odczytane: Typ zabezpieczeń (4) i Typ szyfrowania(5)  
 • Wpisz hasło do sieci WiFi (6)
 • Kliknij przycisk „Set(7)
 • Wyłącz i włącz ponownie drukarkę

W momencie połączenia się drukarki do sieci WiFi dioda zasilania przestanie mrugać i zacznie świecić światłem ciągłym. Jeśli po 2 minutach drukarka nie połączy się z siecią bezprzewodową (dioda zasilania będzie mrugać) wykonaj ponowne uruchomienie drukarki.

 • Przejdź do zakładki Ethernet
 • Zaznacz opcję DHCP (1)
 • Z listy wyboru w sekcji DHCP: wybierz Enable (2)
 • Zatwierdź przyciskiem Set (3).   
 • Wyłącz i włącz ponownie drukarkę

 

 • Przejdź do zakładki Base
 • Naciśnij przycisk Self Test (1). 

Spowoduje to uruchomienie wydruku testowego, na którym znajdziesz aktualną adresację. W przypadku połączenia poprzez sieć bezprzewodową WiFi, bramę domyślną, którą będziemy musieli ustawić w ustawieniach drukarki można odczytać w systemie komputera, który również jest podłączony do naszej sieci. Opis poniżej.

 

 • Wróć do zakładki Ethernet.
 • Zaznacz opcję IP.
 • Ustaw adres IP (1), Maskę podsieci (2) zgodnie z adresacją z wydruku testowego i Bramę domyślną (3) odczytaną wyżej z systemu komputera podłączonego do tej samej sieci WiFi.
 • Port ustaw na 9100 (4).
 • Kliknij przycisk „Set(5). 
 • Wyłącz i włącz ponownie drukarkę.

 

Po ponownym uruchomieniu drukarki i połączeniem jej z siecią WiFi dioda zasilania zacznie świecić światłem ciągłym.


4. Połączenie (sparowanie) drukarki Rongta RP850 z systemem kasowym Dotykačka

Proces ten przebiega analogicznie jak podłączenie zwykłej sieciowej drukarki bonowej i jest opisany w instrukcji obsługi pod tym linkiem.

 • W aplikacji Dotykačka wejdź w Ustawienia aplikacji klikając na ikonę menu (1)  
 • Wybierz pozycję Ustawienia aplikacji. 

 

 • Następnie wejdź w pozycję Druk (1).

 • Naciśnij przycisk + DODAJ DRUKARKĘ (1).

 

 • Wybierz Sieć (1) jako sposób podłączenia.

 

 • Wybierz drukarkę (1) naciskając na adresie IP zgodnym z wydrukiem testowym.

 

 • W celu weryfikacji połączenia wykonaj WYDRUK TESTOWY (1).
 • Jeśli wszystko jest w porządku potwierdź naciskając przycisk ZAKOŃCZ (2).

 

Po poprawnym wykonaniu wszystkich czynności, dodawana drukarka pojawi się na liście dodanych drukarek po lewej stronie (1).

 

Poniżej znajduje się plik do pobrania w formacie PDF - powyższa instrukcja podłączenia drukarki Rongta RP850 do sieci WiFi.