Drukarki Novitus HD LAN i Novitus DEON USB nie wysyłają informacji o anulowaniu drukowania. Dlatego może dojść do zablokowania aplikacji kasowej Dotypos, ponieważ czeka ona na informację z drukarki, aby mogła poprawnie zamknąć kasę i zakończyć otwartą transakcję. Do tej sytuacji dochodzi, jeśli na drukarce zostanie anulowany druk raportu dziennego podczas zamykania kasy. Drukarka przestaje odpowiadać, aplikacja Dotypos czeka na jej reakcję.


Tę sytuację można obejść na dwa sposoby:


Podczas zamykania kasy zawsze należy drukować raport dzienny (zalecane):

Podczas zamykania kasy (wciśnięcia przycisku Zamknij kasę) na drukarce wyświetli się komunikat o druk dziennego zestawienia Czy drukować raport dobowy?. Potwierdzić klikając TAK i tak samo kolejny komunikat Poprawne dane?. Po wydrukowaniu kasa standardowo zamyka się.


Nie drukować dziennego raportu i zrestartować sterownik drukarki fiskalnej:

Jeśli podczas zamykania kasy nie chcesz drukować dziennego raportu, wybierz w obu przypadkach NIE, następnie ręcznie zamknij sterownik drukarki fiskalnej (Drukarka fiskalna PL) i ponownie go uruchom. Teraz standardowo zamknij kasę.


Jak restartować sterownik drukarki fiskalnej?

  1. Otwórz aplikację Drukarka fiskalna PL:
  2. Kliknij ikonę kwadratu na dolnym panelu:
  3. Krzyżykiem zamknij aplikację Drukarka fiskalna PL:
  4. Ponownie uruchom aplikację, a następnie przełącz się na Dotypos: