Jeśli licencja zostanie wyłączona z powodu niezapłaconej faktury, cena wszystkich produktów zostanie ustawiona na 99 CZK lub PLN, co uniemożliwi transakcje gotówkowe. Jednocześnie w kasie wyświetli się następujące ostrzeżenie:

Jakie jest rozwiązanie?

Idealnym rozwiązaniem jest oczywiście terminowa zapłata opłat licencyjnych. Tymczasowe rozwiązanie w kasie do momentu zapłacenia faktury i ponownego aktywowania licencji polega na zaksięgowaniu całej sprzedaży na jednym (lub więcej) otwartych kontach. Po reaktywacji, gdy ceny produktów automatycznie powrócą do pierwotnej wartości, można zapłacić za te rachunki. Utargi wstecznie się dofiskalizują, a potencjalne stany magazynowe będą aktualne.

 

Dezaktywacja licencji w przypadku braku płatności następuje zawsze w następnym miesiącu i po kilku ponagleniach — więcej w tym artykule.