Jeśli masz ważną licencję, a wszystkie produkty w Dotykačce mają cenę 99 CZK, oznacza to, że nie udało się poprawnie zweryfikować Twojej licencji. W takim przypadku Dotykačka przejdzie w tryb demonstracyjny, a wszystkie produkty będą miały tę samą cenę.

 

Aby poprawnie zweryfikować licencję:

  • Sprawdź poprawność połączenia z Internetem (np. otwierając stronę dowolną internetową w kasie).
  • Wyłącz Dotykačkę, a następnie włącz ją ponownie.


Jeśli działa połączenie z internetem, licencja zostanie zweryfikowana a ceny produktów powrócą do pierwotnych wartości.

 

Alternatywną procedurą dla już działającego połączenia internetowego jest otwarcie paska bocznego menu Dotykačky i wybranie opcji Licencja. Wchodząc w ten panel, Dotykačka zweryfikuje licencję. Pozostań w tym miejscu na ok. 10 sekund a następnie dotknij Wstecz na dolnym pasku systemu Android, aby wyjść z Dotykački. Zobaczysz pytanie: Czy na pewno chcesz kontynuować? Potwierdź. Po ponownym uruchomieniu aplikacji wszystkie ceny powinny przyjąć pierwotne wartości.