W przypadku niektórych urządzeń może pojawić się wymóg aktualizacji aplikacji Dotykačka Marketplace.

Dotykačka Marketplace zapewnia automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji kasowych Dotykačka.

Instalacja ta jest niezbędna ze względu na konieczność późniejszych automatycznych aktualizacji. Instalację zalecamy przeprowadzić właśnie po to, aby mieć pewność, że zawsze używana będzie aktualna wersja naszych aplikacji i sterowników.


Zawsze aktualną wersję naszego instalatora Dotykačka Marketplace można pobrać wchodząc na poniższą stronę na dowolnym urządzeniu z systemem Android:

https://marketplace.dotykacka.cz/

  1. Jeśli na ekranie pojawił się wymóg aktualizacji, kliknij przycisk OK.


  2. Otworzy się aplikacja Dotykačka Marketplace z wymogiem zezwolenia na instalację z nieznanych źródeł. Kliknij przycisk Zezwól.


  3. W wyświetlonym dialogu kliknij OK.


  4. Instalator automatycznie przeniesie Cię do ustawień systemu Android, tutaj należy aktywować przełącznik w części Nieznane źródła.


  5. Wyświetlone ostrzeżenie potwierdź klikając OK.


  6. Zostanie wykonana właściwa instalacja Dotykačka Marketplace (A). Poczekaj, aż zniknie wskaźnik aktualizacji (B) – w ten sposób aktualizacja zostanie dokończona i znów będzie możliwe korzystanie z programu.