W przypadku niektórych kas może pojawić się wymóg instalacji aktualizacji aplikacji Dotykačka Marketplace. Aplikacja Dotykačka Marketplace zapewnia automatyczne aktualizacje wszystkich pozostałych aplikacji kasowych Dotykačka. Niniejsza instalacja jest niezbędna ze względu na późniejsze automatyczne aktualizacje w kasie dotykowej. Instalację zalecamy przeprowadzić właśnie po to, aby mieć pewność, że zawsze używana będzie aktualna wersja aplikacji kasowych.

 

  1. Jeśli na kasie pojawił się wymóg aktualizacji, kliknij przycisk OK.
  2. Otworzy się aplikacja Dotykačka Marketplace z wymogiem zezwolenia na instalację z nieznanych źródeł. Kliknij przycisk Zezwól.
  3. W wyświetlonym dialogu kliknij OK.
  4. Instalator automatycznie przeniesie Cię do ustawień systemu Android, tutaj należy aktywować przełącznik w części Nieznane źródła.
  5. Wyświetlone ostrzeżenie potwierdź klikając OK.
    Notatka: Standardowo w systemie Android dozwolone są instalacje aplikacji wyłącznie ze sklepu Google Play. Wraz z zezwoleniem na instalację z nieznanych źródeł umożliwisz aktualizację aplikacji kasowych Dotykačka za pośrednictwem aplikacji Dotykačka Marketplace. Twoja kasa nie będzie w żaden sposób zagrożona. Wręcz przeciwnie – zapewnisz aktualizację wszystkich aplikacji kasowych.
  6. Teraz zostanie wykonana właściwa instalacja aktualizacji Dotykačka Marketplace (A). Poczekaj, aż zniknie wskaźnik aktualizacji (B) – w ten sposób aktualizacja zostanie dokończona i znów będzie możliwe korzystanie z kasy w standardowy sposób.