Istnieje możliwość połączenia więcej tabletów Dotykačka do jednej drukarki fiskalnej!

Warunki:
1) Trzeba mieć włączoną Dotykačkę - nazwijmy ją Dotykačka nr 1 - do której będzie podłączona drukarka fiskalna i skonfigurowany sterownik Drukarka Fiskalna PL.
2) Każda następna Dotykačka musi być podłączona do tej samej sieci, jak Dotykačka nr 1.


Jak to zrobić?
1) Klasycznie podłączamy drukarkę fiskalną do Dotykački nr 1, ustawiamy sterownik Drukarka Fiskalna PL.
2) Włączamy fiskalizację i ustawiamy statyczny adres IP na Dotykačce nr 1.
3) Na każdej następnej Dotykačce w Ustawieniach fiskalizacji włączamy fiskalizację i wybieramy Stosuj zdalny sterownik drukarki fiskalnej
4) Następnie w pole Adres zdalnego sterownika drukarki fiskalnej wpisujemy adres IP Dotykački nr 1.