Nowe wydania aplikacji Dotykacka 1.222.9 oraz sterownika wydruku Drukarka fiskalna PL 1.8.6 pozwala na drukarkach Posnet obsługiwać opakowania zwrotne w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami tj. obrót opakowaniami nie wlicza się w przychód a wydanie (lub zwrot) opakowania jest drukowane na paragonie poniżej części fiskalnej.


Jak korzystać z nowej funkcjonalności systemu (na przykładzie butelek na piwo):

  1. W chmurze dodać pozycję "Butelka piwo 0,5l wydanie" w stawce VAT 0%, etykieta "-opakowanie", cena 0,70PLN, zaznaczony parametr "nie łącz rabatów".
  2. W chmurze dodać pozycje "Butelka piwo 0,5l zwrot" w stawce VAT 0%, etykieta "-opakowanie", cena -0,50PLN, zaznaczony parametr "nie łącz rabatów".
  3. Sprzedaż butelki polega na dodaniu do paragonu (w dowolnym momencie jego edycji) pozycji "Butelka piwo 0,5l wydanie", można to zrobić ręcznie lub poprzez dodanie tej butelki do składu piwa, do którego chcemy ją doliczyć, może być jedna lub wiele sztuk.
  4. Przyjęcie (zwrot) butelki polega na dodaniu pozycji "Butelka piwo 0,5l zwrot" (czyli opakowania o cenie ujemnej).
  5. Istnieje możliwość umieszczenia na paragonie zarówno sprzedaży jak i zwrotu butelki oraz wydania dokumentu, na którym znajduje się tylko obrót opakowaniami.


W załączniku kilka przykładów paragonów z obrotem opakowaniami. Pamiętajcie proszę, że funkcja ta (jak wiele) jest ciągle rozwijana, w kolejnych wersjach programu może się coś zmienić (np. w Dotykacce nie można dodać towaru z ceną ujemną, stąd konieczność dodawania go w chmurze).