Innowacje:


Korekty:

 • Ograniczono przepełnienie pamięci i zawieszenia aplikacji pod wpływem pracy z ekranem kreatora Dodanie pozycji do rachunku
 • Skorygowano drukowanie raportów w przypadku obliczonego ujemnego zysku
 • Skorygowano wysyłanie ustawionej waluty podstawowej do VS
 • Skorygowano resetowanie kodów dokumentów po przepełnieniu
 • Skorygowano warianty zapisu do uwagi rachunku w prawidłowej kolejności
 • Skorygowano generowanie faktur w przypadku większej liczby pozycji
 • Drukowanie nazwy klienta na paragonie, nawet przy wypełnionej nazwie spółki
 • Skorygowano aplikację rabatu klienta dla pozycji z ustawionym stałym rabatem
 • Skorygowano logowanie użytkownika po wymianie kasy
 • Dodano możliwość ukrycia druku NIP-u w miniparagonie
 • Skorygowano możliwości edycji kategorii w kombinacjach z większą liczbą przyporządkowanych pozycji
 • Korekta tekstu na ekranie logowania
 • Korekta czynności z formatem czasu 12/24 godziny
 • Uprawnienie do „Udzielania rabatu” powiązano również ze specjalnymi produktami Rabat na rachunku i wykorzystanie punktów
 • Dodano przycisk Wstecz do nagłówka Zestawienia utargów
 • Korekta wczytania informacji o firmie przy wielu zapisach dla jednego BIR