Innowacje:

 • Dodano raport produktowy „Zgodnie z upoważnieniem”
 • Dodano eksport pozycji na zaparkowanych rachunkach
 • Skorygowano przeliczenie do wyświetlenia podstawowej jednostki miary na etykiecie cenowej
 • Dodano tabelę pokazującą pozycje już przyjęte na magazyn podczas edycji istniejącego przyjęcia na magazyn
 • Dodano specjalny produkt „Wykorzystanie punktów”
 • Dodano okno dialogowe potwierdzenia przed logowaniem dla nieobsługiwanej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge)
 • Dodano okno dialogowe potwierdzenia w celu anulowania i usunięcia inwentaryzacji
 • Dodano informacje o aktualnym stanie pozycji na otwartym rachunku podczas tworzenia inwentaryzacji
 • Wprowadzono zmiany w uprawnieniach użytkowników na podstawie modyfikacji w programie Dotykačka
 • Dodano opcję „Średnia cena zakupu” do raportu „Stan magazynu”
 • Dodano raport „Towar na otwartych rachunkach”
 • Skorygowano wyświetlanie nazwisk „Najlepsi klienci” w Zestawieniu


Korekty:

 • Zaokrąglanie dłuższych kategorii ID podczas edycji pozycji
 • Dodanie akceptacji przecinków jako separatora dziesiętnego dla importu przyjęcia na magazyn „Dotykačka – wyjściowo”
 • Skorygowano możliwy problem z logowaniem do VS
 • Skorygowano generowanie mapy godzinowego raportu sprzedaży dla utargu ujemnego
 • Zmiana nazwy eksportu xls/csv raportu „Sprzedana ilość”
 • Skorygowano zapisywanie wysokości rabatu po edycji pozycji
 • Skorygowano wyświetlanie rezerwacji zgodnie z filtrem
 • Uzupełniono żądania formularza z kodem podczas aktywacji  dwupoziomowego uwierzytelniania

Zmiany: