Innowacje:

  • Zmiana wyglądu menu i nagłówka Administracji Zdalnej

  • Zmiana wyglądu szczegółów dostawców
  • Import pozycji z większą ilością kodów EAN teraz można oddzielić klawiszem Enter, spacją lub przecinkiem
  • Dodanie informacji o stanie na magazynie pozycji do listy przesunięć magazynowych
  • Ulepszono wyszukiwanie w chmurze
  • Praca z nowymi jednolitymi rekordami stawek podatkowych w całej chmurze
  • Dodano tłumaczenie "Dostawa Uber Eats" ze stawką VAT 23% dla pozycji dostawy Uber Eats


Korekty:


Zmiany: