Innowacje:

 • Dodana funkcja przesunięcia rachunku z innej kasy:
 • Dodanie możliwości ustawienia liczby wierszy oddzielanych odstępem po druku:
 • Poprawiono wygląd wyświetlania na małych urządzeniach
 • Automatyczne uruchamianie aplikacji Teamviewer po pomyślnej instalacji przez Centrum wsparcia
 • Poprawione typy użytkowania w kreatorze przez uruchomienie
 • Funkcja Połączenie udostępniona również w licencji Dotykačka KOMPLETNA
 • Zlokalizowane wysyłanie e-maili pod domeną zgodnie z wybranym państwem
 • Ujednolicenie formatu tekstu do tłumaczeń angielskich
 • Dodawany znak fiskalizacyjny do wystawianych dokumentów
 • Dodano specjalną stawkę bez VAT


Korekty:

 • Skorygowano klasyfikację pracowników zgodnie z nazwą na ekranie logowania
 • Korekta możliwego problemu niewidocznego na ekranie ustawienia druku
 • Korekta obliczenia początkowego stanu magazynu w trakcie kasowania bazy danych
 • Skorygowana możliwość edycji klienta pod funkcją wpłaty/wypłaty
 • Kontrola poprawności I dublowania wprowadzonych e-maili u użytkowników kasy
 • Kontrola poprawności wprowadzonych e-maili u klientów
 • Ograniczono procedurę wyświetlania stanu magazynu przez użytkownika bez uprawnień w zakresie magazynu
 • Ograniczenie procedury druku I wysłanie dokumentu z zerową wartością
 • Ustawiono ukrywanie klawiatury po wyszukaniu I wybraniu klienta
 • Uniemożliwiono nieoczekiwane zamknięcie aplikacji w razie niewypełnienia obowiązkowych danych klienta