Ulepszenia:

  • Dodano “zw” stawkę VAT
  • Zmieniona nazwa pozycji bez nazwy, jak na przykład “Przecena 10%”, by drukarki sprawnie operowały ze zmianami stawek VAT


Naprawy: 

  • Naprawione wyświetlenie ceny jednostkowej produktu na fakturze z paragonu na drukarkach Posnet i Elzab
  • Zmniejszony limit cyfr do 8 dla drukarek Posnet