Wsparcie Techniczne - organizacja pracy (internal use)