Nowości:

 • Dodano wyszukiwanie klientów po numerze telefonu
 • Ulepszone raportowanie błędów
 • Skrócony okres oczekiwania podpowiadarki nazwy podczas tworzenia produktów
 • Dodane wsparcie dla opakowań zwrotnych


Korekty:

 • Poprawiono wyświetlanie czasu w otwartych rachunkach
 • Korekta wykonania fiskalizacji zgodnie z wybraną metodą płatniczą w przypadku wyboru „nie zapłacono” w trakcie wystawienia faktury
 • Poprawiono wyświetlanie podziału płatności w systemie Android 4.2
 • Poprawiono wyświetlanie podziału płatności i ustawienia druku po obróceniu wyświetlacza
 • Ukryte menu możliwości wystawienia rachunku po kliknięciu „druk” w oknie płatności
 • Poprawiona synchronizacja punktów klienckich między kasami
 • Poprawiono tworzenie pozycji przykładowych podczas tworzenia nowej chmury
 • Poprawiono błąd, przez który aplikacja przestawała działać przy próbie wysłania danych do programisty