Nowości:

 • Dodano adres oddziału do kreatora pierwszego uruchomienia + automatyczne uzupełnienie w nagłówku druku
 • Uzupełniono numerowanie zamknięć kasy
 • Dodano wsparcie definiowania drukarki dla druku paragonów i zamówień z mobilnego kelnera (tylko dla licencji Nieograniczona)
 • Nowe okno wyboru kolorów pozycji i kategorii
 • Dodano kontrolę istniejącego kodu EAN podczas edycji pozycji
 • Dodano kontrolę istniejącego nip (id vat) podczas tworzenia kolejnego kelnera
 • Dodano wsparcie warunków I postanowień umowy dla różnych państw zgodnie z wybranym językiem
 • Dodano wybór nie fiskalizuj dokumentu


Korekty:

 • Skorygowano funkcjonalność przełączania się między fakturą a paragonem w oknie płatności
 • Skorygowany dialog informujący o podłączeniu urządzenia usb (drukarki)
 • Przywrócono brakujące pole do wpisania na fakturę stopki na stałe
 • Dodano przycisk anulowania w celu anulowania transakcji masterpass
 • Korekta możliwego podwójnego wysłania dokumentu do fiskalizacji przez wyświetlenie ostatniego dokumentu
 • Skorygowano ustawienie fiskalizacji dokumentu podczas wybierania karty płatniczej I następnie wybór niezapłacone w oknie płatności
 • Dodanie kasy do istniejącej chmury już nie tworzy pozycji pokazowych
 • Skorygowano możliwe błędy przy automatycznej dodatkowej fiskalizacji większej liczby paragonów
 • Ograniczono tworzenie większej liczby błędnych rachunków podczas wyboru częściowego anulowania dokumentu
 • Ograniczono tworzenie anulowania zamówień do niezaparkowanych pozycji podczas płacenia dzielonego rachunku
 • Ograniczono ustawianie kwot 99,99 podczas weryfikacji licencji kasy
 • Korekta zapisywania rachunku po rozdzieleniu w oknie płatności
 • Uniemożliwiono wyciągnięcie z okna płatności po wydrukowaniu paragonu
 • Korekta druku kopii paragonu podczas połączenia lan na drukarkach novitus


Zmiany:

 • Ukryta metoda płatnicza masterpass poza czechami
 • Zaktualizowana oferta towaru na ekranie z licencją
 • Podczas tworzenia I druku faktury z paragonu powstają 2 kopie
 • Ukryte wybory nie fiskalizować dla pozycji I kategorii
 • Ograniczone zadania drukowania dotykački (pobrane faktury I wpłata/wypłata kasowa)