Nowości:

  • Dodane wsparcie do komunikacji z drukarką Novitus HD przez USB
  • Druk paragonów uzupełniony o uwagę do rachunku
  • Sterownik druku uzupełniono o możliwość wylogowania użytkownika z drukarki
  • Dodano tłumaczenie błędu 484 drukarek Posnet (484 ERR_AUTH_BLOCKED Minął czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana)
  • Dostosowanie Android Oreo


Korekty:

  • Korekta zawieszenia się Dotykačky przy anulowaniu raportu na drukarce Novitus po zamknięciu drukarki
  • Ograniczenie druku wkładu kasowego przy wprowadzaniu kwoty zerowej podczas otwarcia kasy na drukarkach Posnet