Nowości:

  • Nowa funkcjonalność Import inwentaryzacji
  • Udoskonalenie wsparcia dla elektronicznych listów przewozowych
  • Dodano wsparcie dla wielu kodów EAN w imporcie faktury Makro
  • Dodano kolumnę cena zakupu do raportu przyjęcia na magazyn
  • Dodano etykiety do metody API „add order item” w celu druku zamówień do kuchni
  • Dodano parametr w celu wyświetlania i ustawienia sprzedaży pod magazyn „stockoverdraft” do API wzywanie do pozyskania pozycji


Korekty: