Nowości:


Korekty:

  • Korekta pracy z ceną podczas importu pozycji (powodowało błędną cenę na metkach)
  • Skorygowane wyświetlanie pozycji w przypadku płatności dzielonej w układzie sprzedawanych produktów
  • Skorygowany duplikat zapisów w xml w razie płatności dzielonej
  • Korekta koloru tekstu nazwy pozycji w składzie
  • Skorygowano wymaganie pinu przy edycji użytkownika (pracownika)
  • Skorygowane odnośniki do podręcznika do wersji EN i PL


Zmiany:

  • Przedłużony przedział filtra na 1 rok dla przesunięć magazynowych pozycji w magazynie