Vylepšení:

 • Přidána možnost zadání slevy v absolutní částce a vytvoření oddělovače pomocí nového speciálního produktu:

 • Přepracovaný vzhled otevřených účtů s výběrem rozvržení v nastavení zobrazení:

 • Přepracována úprava mapy stolů a přesunuta do nabídky v nastavení aplikace:

 • Přidáno zobrazení přehledu účtů dlouhým podržením na stůl s možností vytvoření nového účtu:

 • Vylepšené přepínání stránek mapy stolů
 • V zobrazeném otevřeném účtu přiřazeném ke stolu, doplněno tlačítko pro vytvoření nového účtu k danému stolu (změny na existujícím účtu budou uloženy)
 • Optimalizovaná práce s databázovými transakcemi
 • Přenášení údajů o firmě do adresy provozovny v posledním kroku průvodce aktivací
 • Ukázkové produkty upraveny pro jednotlivé lokalizace pokladny
 • Přehled tržeb rozšířen o filtr prodeje tady/s sebou
 • Přehled tržeb rozšířen o filtr prodeje dle fiskalizace
 • Umožněno nastavení procentuální slevy na položku a účet pomocí API
 • Přidána funkce pro doplnění poznámky k položce účtu pomocí API
 • Zamezeno vystavení dokladu se starším časem v pokladně oproti předchozímu účtu
 • Přidána funkce pro přímé založení produktu čtečkou čárových kódů ve správě položek
 • Ukládání informací o platební transakci z platebního terminálu
 • Přidána možnost nezasílat platbu el. stravenkou na propojený platební terminál
 • Přidána podpora pro zadání vyžadované ceny položek pro Mobilního číšníka
 • Přidána platební metoda Bankovní převod
 • Přidán doplňující text do výběru země v prvním kroku průvodce aktivací
 • Zamezeno prodeji „-voucher“ položky pod platební metodou Kredit/Voucher


Opravy:

 • Opravená evidence tržeb, při stornování účtu platební metodou Kredit/Voucher
 • Oprava tisku mini účtenky, při nastavení měně EUR
 • Opraveny zjištěné problémy při aplikování snížené sazby DPH pro prodej s sebou
 • Reflektování aktivní volby výroba i pro odtěžované položky
 • Zamezeno stornování odpisu ostatními platebními metodami
 • Úprava práce s položkami při částečném stornu účtu