Novinky:

  • Produktové sestavy doplněny o sloupec EAN / PLU a prodejní cenu bez DPH
  • Přidán posuvník do tabulek v sestavách pro zobrazení na menších displejích


Opravy: