Novinky:

  • Změna způsobu notifikací pro generování exportů dat - již není nutné povolovat oznámení v prohlížeči. Generování reportů a sestav by tak mělo fungovat napříč všemi prohlížeči.

  • V analytických nástrojích najdete nový přehled SKLAD, který ukazuje průměrné prodeje a zbývající množství položek na skladě. Na základě těchto informací je pak výpočítána doba, kdy dojde k vyprodání. Tento přehled může sloužit jako podklad pro objednávání nového zboží.

  • Do vlastností uživatelů (zaměstanců) přidána uživatelská práva pro vytvoření odpisu a otevření pokladní zásuvky
  • Ve vlastnostech uživatelů (zaměstanců) také nyní změníte PIN zaměstance, sloužící pro přihlášení k pokladně.


Opravy:


Změny: