Novinky:

 • Přepracované číslování dokladů s volitelnými prefixy
  Pro číslování je nyní možné použít zástupné znaky (prefixy) pro hodnoty rok, měsíc a den, které se budou na dokladu automaticky měnit a na jejíchž základě bude docházet k automatickému resetování čítače pro vystavené doklady. Prefixy je možné použít pro číslování účtenek i faktur.

 • Zobrazení stavu skladu podržením prodejní dlaždice daného produktu
  Po ťuknutí a podržení prstu na dlaždici produktu se zobrazí aktuální stav skladu položky na všech dostupných skladech. Funkce je k dispozici pro licenci Dotykačka Naplno a Neomezeně.


 • Ruční výběr platební metody a otevření pokladního šuplíku
  Do dlaždicového menu na hlavní obrazovce Dotykačky můžete přidat samostatné tlačítko pro otevření pokladní zásuvky. Stejně tak se může pokladní zásuvka automaticky otevřít po výběru platební metody v platebním dialogu. Po aktivaci této funkce, je však vždy nutné po spuštění platebního dialogu vybrat požadovanou platební metodu. V případě, že se bude jednat o hotovostní platbu, otevře se po výběru metody pokladní zásuvka. Obsluha tak může nejprve přijmout, případně vrátit peníze a až následně vystavit a vytisknout doklad.

 • V nastavení tiskové úlohy Tisk objednávek zapnete tisk samostatných bonů pro jednotlivé položky na účtě. To je vhodné např. pro kiosky, kdy si jídlo zákazníci vyzvedávají na základě vytištěné objednávky.

 • Číslo objednávky na bonu může být volitelně vytištěno pro lepší čitelnost inverzně.

 • V tiskové úloze Tisk účtenek lze vypnout tisk jména zaměstance na účtence.

 • V reportech je možné vytisknout uzávěrku s informacemi o konkrétních prodejích produktů v jednotlivých kategoriích. Stačí v tiskové úloze Tisk reportů a uzávěrek povolit v části Tisk prodejů kategorizované položky.
 • Nové uživatelské právo Vytvoření odpisu. Deaktivací tohoto práva znemožníte zaměstnancům provádět odpisy surovin.
 • Skrytí platební metody Masterpass na zařízeních s Androidem 4.4 a nižším.

 • Podpora nového Masterpass API.


Opravy:


Změny:

 • Automatický tisk účtenky z Mobilního číšníka i při deaktivovaném automatickém tisku pokladny
 • Skryta funkce pro společný prodej pro licenci Dotykačka Snadno