Pokud přecházíte z plátce DPH na neplátce a naopak, máte několik možností, jak změnit sazbu DPH u prodávaných položek.


  • Pokud máte malé množství produktů, můžete změnu provést úpravou jednotlivých produktů přímo v pokladně, nebo ve Vzdálené správě.

  • Pro hromadnou změnu použijte ve Vzdálené správě hromadný výběr. V rámci hromadného výběru zvolíte produkty, jejichž vlastnosti chcete upravit a následně jen upravíte sazbu DPH. Změněná vlastnost se promítne do všech vybraných produktů a uloží. Jakmile dokončíte úpravu produktů, počkejte až si pokladna synchronizuje data. Poté zkontrolujte u vybraných produktů správně změněné DPH a začněte účtovat s novou sazbou.


poznamka

Poznámka
Postup, jak hromadně změnit vlastnosti prodávaných produktů najdete v kompletní uživatelské příručce.